Posturile TV de propagandă şi agitaţie

De mult, de mult, când am fost teleportat la revista Ştiinţă şi tehnică a trebuit în primul an să mă documentez. Veneam în contact un un sistem pe care nu-l cunoşteam şi în care urma să mă integrez la comanda partidului. Aşa că am citit toată colecţia revistei din 49 până la zi. În aşa zisul obsedantul deceniu, adică în anii 50 ai secolului trecut, când s-au întâmplat abuzuri de neimaginat, am fost oarecum surprins de titulaturile diverselor structuri ale organelor de partid, titulaturi importate din modelul sovietic. Astfel comisiile structurilor de partid care în vremea mea se numeau comisii ideologice şi cultural educative în acea vreme se numeau comisii de propagandă şi agitaţie. Membrii acelor comisii se mai numeau şi agitatori. Fac o paranteză. Formatiunile de umor pe acea vreme se numeau brigăzi de agitaţie. Pe acea vreme un rol central îl juca lupta de clasă. Clasa muncitoare, care tocmai acaparase puterea trebuia să se lupte cu burghezia şi cu moşierimea iar în lupta asta trebuiau mobilizate masele de oameni ai muncii. De fapt aceste comisii cultivau ura, aţâţau furia claselor şi păturilor foarte sărace pe care le canalizau spre structurile politice istorice ale acelor vremi, partidele istorice PNL PNŢ. Finalitatea acestui demers a fost o amplă campanie de arestări şi procese sumare încheiate cu deportări în lagărele de muncă forţată sau în puşcării. Modelul acesta pare a fi renăscut peste ani. Culmea e ca datorta unei reacţii! Dl Băsescu, în pofida imaginii pe care a vru t să şi-o creeze de anticomunist, este cel mai elocvent şi reprezentativ exponent a comunistului. Şi nu a comunistului de tip Ceausescu. Ci a comunismului de tip Gheorghe Gheorghiu Dej, adică cel mai virulent tip de comunist. Primitiv şi fără scrupule! La el ura este principala sursă de existenţă Astfel de oameni există în toate timpurile! Ei pot să ajungă sus,în perioade nefaste, sau jos, în perioade faste. Acum sunt sus. În general ei se bazează pe frustrări. Iar în România de azi avem o sumedenie de frustrări. Dan Puric spunea într-o emisiune că e pentru prima dată când nu străinii ne jefuiesc, ci noi românii. Deşi îi port o deosebită simpatie , trebuie să recunosc că s-a înşelat! De fiecare dată când străinii ne-au jefuit, au avut nevoie de complicitatea unor români. Iar astăzi se întâmplă la fel. Ceea ce e realmente nou este lupta pe tărâmul imaginii! Prin intermendiul televiziunilor se dă o luptă acerbă ca să ne convingă cine e vinovatul. Televiziunile nu mai sunt canale de ştiri, aşa cum se autodefinesc, ci adevărate posturi de propagandă şi agitaţie. Metodele din anii obsedantului deceniu revin in actualitate. (revin)

  1. Nu sunt comentarii.

Trebuie să fii autentificat pentru a scrie comentarii.