Problema lunii noiembrie 2011

Premiu :

Autor:
Editura:
Pagini:
Format : Preţ :

Premiul oferit de

Au mai răspuns pănă la data de 01.08.2011: Vintila Marius Mihai (9 mutări),