Regulament

Regulamentul Concursului
1. Concursul Problema Săptămânii, Lunii sau a Anului este un concurs menit să stimuleze gândirea logică, să ascută inteligenţa prin probe abstracte sau pragmatice şi să ofere un mod plăcut şi util pentru deconectare. În acelaşi timp, prin acest concurs se doreşte ca să se atenueze o anumită percepţie negativă asupra matematicii.
2. Concursul este deschis tuturor celor care au acces pe Internet, fără nici o discriminare. Identificarea se face printr-o adresă de e-mail, concurentul asumându-şi toate responsabilităţile şi consecinţele ce decurg din declaraţia propriului nume sau nick name.
3. Cu o anumită periodicitate, numele sau nick name-urile celor care au rezolvat corect sau incorect problema respectivă vor fi afişate la categoria şi problema respectivă.
4. Premiile concursului sunt sponsorizate de către diverse firme şi vor fi trimise fie prin poştă, fie vor fi înmânate personal pentru cei care locuiesc în Bucureşti.
5. Firmele care sponsorizează premiile concursului vor fi menţionate special în dreptul premiului oferit.
6. Organizatorii concursului nu îşi asumă răspunderea pentru coincidenţa de nume apărută în cadrul concursului sau pentru folosirea abuzivă a acestora. Pentru cazuri evidente de abuz, în special în privinţa persoanelor publice, organizatorii îşi rezervă dreptul de a interveni pentru a nu leza interesele persoanei respective.
7. În cazul în care un concurent câştigă premiul şi se dovedeşte că a folosit un nume incorect, este descalificat şi pierde premiul. De asemenea, nu va mai fi acceptat în cadrul concursului la fazele următoare.

Notă: Regulamentul va fi completat de câte ori va fi nevoie de precizări suplimentare.